Zoznam rizikových krajín

 • Albánsko
 • Barbados
 • Burkina Faso
 • Kajmanské ostrovy
 • Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)*
 • Konžská demokratická republika
 • Gibraltár
 • Haiti
 • Irán*
 • Jamajka
 • Jordánsko
 • Mali*
 • Mozambik
 • Mjanmarsko*
 • Panama
 • Filipíny
 • Senegal
 • Južný Sudán*
 • Sýria*
 • Tanzánia
 • Turecko
 • Uganda
 • Spojené arabské emiráty

 

Nedávno FATF pridala Mjanmarsko do tohto zoznamu vysokorizikových krajín podliehajúcich výzve na akciu. S účinnosťou od 21. októbra 2022 je teda „čierna listina“ FATF uvedená nižšie

 • Irán a Kórejská ľudovodemokratická republika (podlieha výzve FATF, aby jej členovia/jurisdikcie uplatnili protiopatrenia)
 • Mjanmarsko (na základe výzvy FATF svojich členov/jurisdikcií, aby uplatňovali opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti úmerné rizikám vyplývajúcim